Arş. Gör. Dr. RAZİYE IŞIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. RAZİYE IŞIK

T: (0282) 250 2296

M risik@nku.edu.tr

W risik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOTEKNOLOJİ (YL) / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: Saanen Irkı Keçilerde POU1F1 Geni Polimorfizmi ve Verim Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez: Tritikale hasılı tüketen süt keçilerine uygulanan ek yemlemenin bazı peynir özellikleri üzerine etkisi (2011)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / ZOOTEKNİ PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Macarca:Başlangıç
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ
2016-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
2012-2016
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ
2011-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Research Assistant JUSTUS LİEBİG UNİVERSİTY (ALMANYA) 2016-2016
Research Assistant TUSCİA UNİVERSİTY (İTALYA) 2014-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Biyoteknoloji
Hayvansal Biyoteknolojis
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. IŞIK R., İPÇAK H. H., BİLGEN G., Molecular Genetic Application in Animal Nutrition: Nutrigenomics, VII. International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON (03.06.2015-06.06.2015).
Tam metin bildiri
2. İPÇAK H. H., IŞIK R., ALÇİÇEK A., Nutrigenomics; an emerging science in poultry production, 3. Poultry Meat Congress (22.04.2015-26.04.2015).
Poster
3. RAZİYE I., G. K., G. B., C. Ü., A New Genomic Motif in Animal Production – miRNA., VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
4. RAZİYE I., Ç. K., G. B., N. K., T. T., Marker-Assisted Selection (MAS) in Small Ruminants, VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜLLÜCE M., IŞIK R., Hayvansal Kaynaklı Gıdaların İnsan Sağlığındaki Önemi, Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (29.04.2015-30.05.2015).
Poster
2. IŞIK R., İPÇAK H. H., GÜLLÜCE M., Türkiye’de Genetik ve Teknolojik Yöntemlerle Hayvansal Üretimin Artırılması, Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (29.04.2015-30.05.2015).
Poster
3. IŞIK R., GÜLLÜCE M., BİLGEN G., YALÇIN Z. S., Kanatlı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Et Kalitesi ile İlgili Aday Genler, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Sözlü Bildiri
4. RAZİYE I., G. B., Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımı, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-07.09.2013).
Tam metin bildiri
5. RAZİYE I., D. O., TÜRKİYE’NİN YERLİ BAL ARISI IRKLARININ KORUNMASININ ARICILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ, 7. Ulusal Zootekni Kongresi (14.12.2011-16.12.2011).
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. IŞIK R., Türkiye ve Macaristan Tarımsal Yükseköğretiminin Karşılaştırılması, 5. Ulusal Öğrenci Kongresi.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Saanen Irkı Keçilerde β-laktoglobulin Gen Polimorfizminin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.06.2015-06.12.2016.
2. Deneysel olarak yeşil kas dejenerasyonu oluşturulan etlik piliçlerde pectoralis major kasının yapısal özellikleri, et kalitesi ve ilgili bazı aday genlerin ekspresyon düzeyleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 14.04.2015-Devam Ediyor.
3. Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi, DİĞER, Araştırmacı.
4. Tiritikale Hasılı Tüketen Süt Keçilerine Uygulanan Ek Yemlemenin Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Bursiyer.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2009-.