Arş. Gör. Dr. RAZİYE IŞIK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. RAZİYE IŞIK

T: (0282) 250 2296

M risik@nku.edu.tr

W risik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOTEKNOLOJİ (YL) / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: Saanen Irkı Keçilerde POU1F1 Geni Polimorfizmi ve Verim Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez: Tritikale hasılı tüketen süt keçilerine uygulanan ek yemlemenin bazı peynir özellikleri üzerine etkisi (2011)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / ZOOTEKNİ PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Macarca:Başlangıç
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ
2016-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
2012-2016
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ / HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ
2011-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Research Assistant JUSTUS LİEBİG UNİVERSİTY (ALMANYA) 2016-2016
Research Assistant TUSCİA UNİVERSİTY (İTALYA) 2014-2014
Ziraat Mühendisi T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2010-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Biyoteknoloji
Hayvansal Biyoteknolojis
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YALÇIN Z. S., ŞAHİN K., TUZCU M., ÖZKAN S., BİLGEN G., TURGAY İZZETOĞLU G., IŞIK R., Muscle structure and gene expression in pectoralis major muscle in response to deep pectoral myopathy induction in fast and slow growing commercial broilers, British Poultry Science, pp. 1-8, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. Güder A., IŞIK R., ÖZDİL F., Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) mtDNA 16S rDNA ve ND5 Genleri Analizi, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 7-14, 2017.
Özgün Makale CAB, ULAKBİM, AgBiotechNet, Index Copernicus Journal Master List Erişim Linki
3. IŞIK R., BİLGEN G., KOŞUM N., KANDEMİR Ç., TAŞKIN T., Polymorphism in Exon 7 of β- Lactoglobulin (β-LG) Gene and Its Association with Milk Yield in Saanen Goats, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 35-40, 2017.
Özgün Makale EBSCO
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. IŞIK R., İPÇAK H. H., Bioinformatics and Sequence Alignment: An Example CalpainGene in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica), International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018 (09.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. IŞIK R., New Approaches in Poultry Production: Candidate Genes Related with Growth and Meat Quality in Japanese Quails, International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018 (09.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. Güder A., IŞIK R., ÖZDİL F., 16S rDNA and ND5 Genetic Variation of Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) in Thrace Region of Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULARBIOLOGY and BIOTECHNOLOGY (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri
4. Bulut H., IŞIK R., ÖZDİL F., Candidate Genes Affecting Equid Milk Production Traits, 6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri
5. YATKIN S., IŞIK R., ÖZDİL F., Epigenetic Mechanisms of Honey Bee (Apis mellifera L.), 6th International MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖZCAN GÖKÇEK E., IŞIK R., KARAHAN B., Growth Related Candidate Genes in Farmed Fish, 6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology (22.12.2017-25.12.2017).
Özet bildiri
7. IŞIK R., YILMAZ M. C., BİLGEN G., Candidate Genes Related with Meat Quality in SmallRuminants, 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. YILMAZ M. C., IŞIK R., BİLGEN G., Epigenetics and Its Applications in Livestock, 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. IŞIK R., ÖZDİL F., ÖZKAN ÜNAL E., BİLGEN G., ARAT S., Characterisation of Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gene Polymorphism of Donkey (Equus Asinus) Populations in Thrace Region of Turkey, 8th International Balkan Animal Science Conference (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. IŞIK R., BİLGEN G., Investigation of POU1F1/AluI and POU1F1/PstI polymorphism in Saanen goats, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
11. IŞIK R., BİLGEN G., KANDEMİR Ç., KOŞUM N., TAŞKIN T., Single nucleotide polymorphism of β-Lactoglobulin (β-lg) gene in Saanen goats, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
12. IŞIK R., İPÇAK H. H., BİLGEN G., Molecular Genetic Application in Animal Nutrition: Nutrigenomics, VII. International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON (03.06.2015-06.06.2015).
Tam metin bildiri
13. İPÇAK H. H., IŞIK R., ALÇİÇEK A., Nutrigenomics; an emerging science in poultry production, 3. Poultry Meat Congress (22.04.2015-26.04.2015).
Poster
14. RAZİYE I., G. K., G. B., C. Ü., A New Genomic Motif in Animal Production – miRNA., VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
15. RAZİYE I., Ç. K., G. B., N. K., T. T., Marker-Assisted Selection (MAS) in Small Ruminants, VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜLLÜCE M., IŞIK R., Hayvansal Kaynaklı Gıdaların İnsan Sağlığındaki Önemi, Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (29.04.2015-30.05.2015).
Poster
2. IŞIK R., İPÇAK H. H., GÜLLÜCE M., Türkiye’de Genetik ve Teknolojik Yöntemlerle Hayvansal Üretimin Artırılması, Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (29.04.2015-30.05.2015).
Poster
3. IŞIK R., GÜLLÜCE M., BİLGEN G., YALÇIN Z. S., Kanatlı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Et Kalitesi ile İlgili Aday Genler, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Sözlü Bildiri
4. RAZİYE I., G. B., Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) ve Çiftlik Hayvanlarında Kullanımı, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-07.09.2013).
Tam metin bildiri
5. RAZİYE I., D. O., TÜRKİYE’NİN YERLİ BAL ARISI IRKLARININ KORUNMASININ ARICILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ, 7. Ulusal Zootekni Kongresi (14.12.2011-16.12.2011).
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. IŞIK R., Türkiye ve Macaristan Tarımsal Yükseköğretiminin Karşılaştırılması, 5. Ulusal Öğrenci Kongresi.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin Trakya Bölgesi Eşek Popülasyonlarında Tanımlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 14.11.2017-Devam Ediyor.
2. Avrupa Levreğinde (dicentrachus labrax) IGFII Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Büyüme Özellikleri ile İlişkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.06.2016-Devam Ediyor.
3. Saanen Irkı Keçilerde β-laktoglobulin Gen Polimorfizminin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.06.2015-06.12.2016.
4. Deneysel olarak yeşil kas dejenerasyonu oluşturulan etlik piliçlerde pectoralis major kasının yapısal özellikleri et kalitesi ve ilgili bazı aday genlerin ekspresyon düzeyleri, TÜBİTAK PROJESİ, 14.04.2015-30.01.2017.
5. Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi, DİĞER, Araştırmacı.
6. Tiritikale Hasılı Tüketen Süt Keçilerine Uygulanan Ek Yemlemenin Peynir Kalitesi Üzerine Etkileri, BAP, Bursiyer.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2009-.